Søsterringen

Vi går vel 50 år tilbake.
Det gamle, velbrukte Nesttun Bedehus trengte både fornyelse og utvidelse,
men tomten var lite egnet for utvidelse, -og kassen var nokså «slunken».
Lenge hadde driftige damer (sikkert også menn) snakket om at noe måtte gjøres, og høsten 1959 gikk startskuddet for «Bedehusforeningen Søsterringen».

Hovedgrunnen til foreningsstarten var å samle midler til NYTT BEDEHUS, men det åndelige og sosiale samvær var ikke mindre viktig.

Annenhver torsdag samles vi i Bedehusets peisestue, og enkelte ganger tar vi turen hjem til medlemmer.

På foreningsmøtene synger vi en del sammen.
En har et åpningsord. De fleste har et håndarbeide, eller de stille henders time.
En har kanskje funnet et interessant stykke å dele med de andre.
Vi har gjerne en taler, «lys levende» eller på «boks».
Kaffepause hører selvfølgelig med, og da er det ikke lett å komme til orde!
Like sikkert som foreningsmøte, er at misjonsbøssen er framme, eller bøssene, for vi har alltid to slike.

I 1978 begynte vi med to dagers JULEMESSE hvert år i november.
Selv om det er svært arbeidskrevende, synes vi at det har gått fint.
Og det har vært en god økonomisk ressurs for Bedehuset, men dette hadde ikke «Søsterringen» maktet uten god hjelp av resten av forsamlingen.
De siste årene har mye av arbeidet med julemessen falt på den yngre garde av «Søsterringen».

Bli med og prøv om ikke «Søsterringen» er noe for deg.
Gud ønsker å bruke DEG, og vi i foreningen har både plass til deg og bruk for din innsats.


Tid: Annenhver torsdag (partallsuker) kl. 18
Sted: Peisestuen på Nesttun bedehus
Alder: Voksen
Kontaktperson: Dagny Harberg Torgersen, 906 22 126