Om oss

Nesttun Indremisjon ble opprettet fredag 14 juni 1918 etter et møte i ”Zoar”.
Etter mange gode møter i ”Zoar”, ble et nytt bedehus bygd.
Innvielsen av Nesttun bedehus skjedde søndag 18. november 1973.

Nesttun Indremisjon er en Indremisjonsforsamling med mottoet ”Med Guds Ord til folket”.
Forsamlingen vår består av ca 70 medlemmer.
Vi holder hus i Nesttun bedehus i Øvsttunveien 58.
Nesttun Indremisjon er gjennom Midthordland Indremisjon
innmeldt i Indremisjonsforbundet


Søndagene kl.11:00 samles vi til møte nede i storsalen, og etter en stund har søndagsskolen eget opplegg for de minste oppe i peisestuen.
Noen søndager har vi også kveldsmøter kl.19:00.
Faste møteinnslag er sang, musikk og forkynnelse av Guds ord.
Vi har også nattverd og dåp.
Vi avslutter møtene med kaffe, saft, kjeks og kaker.

Sommermøter søndager kl. 19:00. I sommerferien har vi søndagsmøter klokken 19:00.

Ellers har vi:
Awana – barnelag
Strikkeklubb
Vi har også formiddagstreff.
Optimisten – en klubb for psykisk utviklingshemmede.
Vi har et «voksenkor», «Godt Nytt».
Søsterringen er bedehusets kvinneforening.
På noen onsdager samles vi til bibel og bønn.
Enkelte ganger har vi også bibeltimer, bibelhelg og møteuker.
Radio Fana eies og drives av Nesttun Indremisjon .
Vi har også en barnehage med 19 plasser og 5 ansatte.

Alle er hjertelig velkommen til forsamlingen vår.