Barnehage

Deler av barnehagens lekeareal ute

Ny nettside for barnehagen NIBarnehage.no

Nesttun Indremisjons barnehage eies av Nesttun Indremisjon, og er en enavdelingsbarnehage med åpningstid kl. 07.15-16.30.

Hvordan søke finner du her

Vi har 19 plasser, der noen er delte.
Aldersgruppen er 1-6 år.
Vi er 5 ansatte, derav 3 pedagoger.
Vi har lokaler i 1. etg på Nesttun bedehus.

Barnehagen har vid praktisering av den kristne formålsparagrafen.
Det vil si at vi jobber med bibelfortellinger som tema fordelt utover i året.
I tilegg til dette har vi kristen litteratur tilgjengelig, vi synger kristne sanger hver dag,
og det preger barnehagen i valg av tema, respekt for mennesket og nestekjærlighet.

«Det at vi er en liten barnehage skaper trygghet for barna våre.»

Vi synes også det er viktig å være mye ute, og går på tur ukentlig i nærmiljøet.
I tillegg er vi på Slåtthaug kunstisbane én dag i uken i skøytesesongen.
Vi er så heldig at vi har mulighet til å ha hinderløype i møtesalen på Bedehuset, og kan dermed også tilby allsidig aktivitet innendørs.
Årlig klekker vi ut kyllinger i rugemaskin – stor stas for både store og små!
Vi har smørelunsj to dager i uken.

Hvilke tema vi jobber med år for år varierer.
Vi ser viktigheten av det å arbeide i grupper med færre barn, og gjør blant annet dette i forbindelse med språkgrupper, samlingsstund og i form av egen forskolegruppe.

Vi prioriterer alltid vikar dersom noen i personalet er syk.

Ønsker dere mer informasjon er det bare å ta kontakt med styrer Sissel Kandal.
Barnehageplass søkes elektronisk via Bergen kommune sine sider.

Her finner du vedtektene til Nesttun Indremisjons barnehage:
Vedtekter for NIB


NIBarnehage.no
Skjema & info om elektronisk søking:
www.bergen.kommune.noe-post:
nesttun.barnehage@indrem.no
Besøks- og kontaktadresse:
Øvsttunv. 58
5223 NesttunTlf:
55 10 07 24