ℹ📢 Logoskirken er nå startet ut fra Nesttun Indremisjon og vil nå være ansvarlig for møtevirksomhet i Nesttun Bedehus. Se https://logoskirken.no for oppdatert informasjon om aktiviteter og møter. Vel møtt! 😃 📅
Nesttun Indremisjon

Nesttun Bedehus

Guds ord til folket

Radio Fana

stoppet sendingene på radio 31.12.2023.

Formiddagstreff

Det blir servering og tid til den gode samtalen. Varmt velkommen til peisestuen! Annenhver onsdag. Se møtekalender eller trykk på bilde for datoer.

Formiddagsmøte

Formiddagsmøte hver søndag klokken 11:00. Velkommen til en hyggelig stund

Godt Nytt

Kor for voksne i alle aldre! Øver på bedehuset mandager kl.20:30-22:00, og her er det korplass til alle! Søker nye sangere, spesielt herrestemmer! VARMT VELKOMMEN!