Optimisten

Nesttun Indremisjon driver i samarbeid med Birkeland kirke en klubb for psykisk utviklingshemmede.
Vi kaller oss for Optimisten!

Klubbens formål er at psykisk utviklingshemmede i Fana bydel skal få oppleve trivsel og tilhørighet i menighetens/kristent fellesskap.

Treffene foregår på Nesttun bedehus en onsdag ettermiddag i måneden fra kl.18:00-20:00.

Bevegelsessanger er fast innslag på Optimisten, og her synger vi med mye innlevelse.

Bofellesskap i Fana bydel og hjemmeboende tilhørende Fana bydel er spesielt invitert.
Klubbkveldene består av andakt, sang og musikk.
Det blir også servert et varmt måltid med tilhørende kaffe.

Alt arbeidet blir gjort på frivillig basis.
Det møter ca 40 personer hver gang.
Dette innbefatter både psykisk utviklingshemmede, og ledsagere.
Hver person betaler 50 kroner pr. gang.

 

Kontaktpersoner:
Hildur Småland (Nesttun bedehus)     55 10 15 09
Linda Bårdsen (Birkeland menighet)   55 13 42 07