Kontaktpersoner

Ta gjerne kontakt med oss på bedehuset!

Vi ønsker å være en åpen og inkluderende forsamling.
Når vi samles på bedehuset, er det for å få et møte med Jesus, men også et møte med hverandre.
Du er hjertelig velkommen til å bli med i fellesskapet her på Nesttun bedehus!

Besøksadresse:
Øvsttunveien 58                        Epost:
5223 Nesttun                             post@nesttunbedehus.no

Postadresse:                             Kontonr:
Øvsttunveien 58                        3411 30 65518
5223 Nesttun

ULIKE KONTAKTPERSONER PÅ BEDEHUSET

Forsamlingsarbeider 20%
Tora Haarr Skeie           482 83 061

Barnehagen
Sissel Kandal                   55 10 07 24          e-post

Radio Fana
Henrik Torgersen          977 40 530          e-post

Optimisten
Hildur Småland               55 10 15 09

Formiddagstreff
Tora Haarr Skeie          482 83 061

Søsterringen
Dagny H Torgersen       906 22 126

Godt Nytt
Paul Rødstøl                  911 51 695

Søndagsskolen
Tora Haarr Skeie          482 83 061

AWANA
Tora Haarr Skeie          482 83 061          

STYRET FOR NESTTUN INDREMISJON
Anne Grete Geiro – Styreleder – 915 76 803