Kontaktpersoner

Ta gjerne kontakt med oss på bedehuset!

Vi ønsker å være en åpen og inkluderende forsamling.
Når vi samles på bedehuset, er det for å få et møte med Jesus, men også et møte med hverandre.
Du er hjertelig velkommen til å bli med i fellesskapet her på Nesttun bedehus!

 

Besøksadresse:
Øvsttunveien 58                        Telefon:
5223 Nesttun                             55 52 75 30

Postadresse:                              Kontonr:
Øvsttunveien 58                        3411 30 65518
5223 Nesttun

 

ULIKE KONTAKTPERSONER PÅ BEDEHUSET

Forsamlingsarbeider 20%
Tora Haarr Skeie          482 83 061

Barnehagen
Sissel Kandal                  55 10 07 24          e-post

Radio Fana
Hans Mikalsen                55 13 12 32          e-post

Optimisten
Hildur Småland               55 10 15 09

Formiddagstreff
Nora Sæterdal                55 13 50 54

Søsterringen
Berit Mikalsen                55 13 12 32

Godt Nytt
Paul Rødstøl

Søndagsskolen
Tora Haarr Skeie          482 83 061

Chirü
Anne Marit Roppestad   909 83 409          

YA
Anny Rødstøl                928 13 871          e-post    

STYRET FOR NESTTUN INDREMISJON 2013/2014
Elbjørg Therkelsen – formann
Anne Grete Geiro – nestformann og sekretær
Arne Høviskeland – styremedlem
Rigmor Haugsbø – kasserer
Arne Fosse Fjelltveit – styremedlem
Elisabeth M. Jonassen – 1.vara
Kjellaug Tønnessen – 2.vara