Kontaktpersoner

Ta gjerne kontakt med oss på bedehuset!

Vi ønsker å være en åpen og inkluderende forsamling.
Når vi samles på bedehuset, er det for å få et møte med Jesus, men også et møte med hverandre.
Du er hjertelig velkommen til å bli med i fellesskapet her på Nesttun bedehus!

Besøksadresse:
Øvsttunveien 58                       Se Logoskirken.no
5223 Nesttun                            https://logoskirken.no/Kontakt/

Postadresse:                             Kontonr:
Øvsttunveien 58                        3411 30 65518
5223 Nesttun

ULIKE KONTAKTPERSONER PÅ BEDEHUSET

Forsamlingsarbeider 20%
Tora Haarr Skeie           482 83 061

Barnehagen
Sissel Kandal                   55 10 07 24          e-post

Radio Fana
Henrik Torgersen          977 40 530          e-post

Optimisten
Hildur Småland               55 10 15 09

Formiddagstreff
Tora Haarr Skeie          482 83 061

Søsterringen
Dagny H Torgersen       906 22 126

Godt Nytt
Paul Rødstøl                  911 51 695

AWANA
Tora Haarr Skeie          482 83 061          

STYRET FOR NESTTUN INDREMISJON
Anne Grete Geiro – Styreleder – 915 76 803