Søndagsskolen

Vi har f.t. ikke søndagsskole i Nesttun bedehus, den er klar for rask oppstart igjen om det kommer barn på søndagsmøtene kl.11.


Søndagsskolen følger undervisningsopplegget «Sprell Levende»
til Søndagsskoleforbundet.
Her kan barna få oppleve bibelfortellingene og evangeliet i en totalformidlende ramme.
Det legges vekt på at barna er ulike, der sanseinntrykk og
opplevelser skal være med og understreke storheten i Guds skaperverk og i evangeliet.
På denne måten kan barna huske og bruke bibelfortellingene i sitt eget liv.
Vi samles oppe i peisestuen nesten hver gang det er formiddagsmøte (kl.11:00) nede i storsalen.

Du er hjertelig velkommen til å bli med oss!

Ansvarlig leder:
Tora Haarr Skeie          482 83 061