Søndagsskolen

Søndagsskolen følger undervisningsopplegget «Sprell Levende»
til Søndagsskoleforbundet.
Her kan barna få oppleve bibelfortellingene og evangeliet i en totalformidlende ramme.
Det legges vekt på at barna er ulike, der sanseinntrykk og
opplevelser skal være med og understreke storheten i Guds skaperverk og i evangeliet.
På denne måten kan barna huske og bruke bibelfortellingene i sitt eget liv.
Vi samles oppe i peisestuen nesten hver gang det er formiddagsmøte (kl.11:00) nede i storsalen.

Du er hjertelig velkommen til å bli med oss!

Ansvarlig leder:
Tora Haarr Skeie          482 83 061